Wachtwoord vergeten? 
Terug naar inlog vak 
eduMedia voor Android Nu verkrijgbaar

Glaciale erosie

 
Leeftijd
1012141618+

In bevroren toestand heeft water circa 10% meer volume dan in vloeibare toestand.

Om deze simpele reden kan het water dat in de scheuren of kloven dringt zelfs de hardste rotsen in enkele cycli van bevriezen/smelten doen breken.

Dergelijke afgebroken rotsen laten nette en rechte breuken zien.

Dit type afbraak komt vaak voor in de bergen, daar waar de temperatuur regelmatig rond het vriespunt schommelt.

Subscribe now to read more about this topic!

 • De belangrijkste factoren die verantwoordelijk zijn voor de erosie van het landschap bestuderen.
 • Deze kennis gebruiken om enkele karakteristieke reliëfpatronen van dat gebied te verklaren.
 • De duur van deze verschijnselen vervangen door een geologische schaal.

Leerscenario - Download

Onder de term ‘erosie’ worden feitelijk meerdere begrippen verstaan. Men moet verschillende verschijnselen onderscheiden, zoals:

 1. Het uiteenvallen van de rots in kleine brokstukken of de overgang naar een ander element,
 2. Het transport van de rots of van de brokstukken,
 3. De afzetting en de aangroei van deze brokstukken.

In een tabel met drie kolommen zijn de volgende termen gekwalificeerd:

 • Water (regen)
 • Water (rivieren en stortbuien)
 • Water (inhammen)
 • Water (meren, zeeën en oceanen)
 • Water (golven en zeestromen)
 • Temperatuur (thermische uitzetting)
 • Temperatuur (afwisseling tussen smelten/vriezen)
 • Gletsjer
 • Wind
 • Chemische invloeden (ontbinding, zure regen)
 • Biologische invloeden (boomwortels, korstmossen, micro-organismen en weekdieren)
 • Menselijke invloeden (ontbossing, mijnbouw, landbouw)
 • De zwaartekracht (de gravitationele aantrekkingskracht naar beneden)
 • Natuurrampen (stormen, lawines en overstromingen)

Het accent ligt op de landschappen in het gebied.
Bepaalde termen zijn te vinden in verschillende categorieën (de wind kan gesteente veranderen,  sedimenten verplaatsen en brokstukken op dezelfde plaats laten aangroeien).
Verloop in de tijd: Erosie verloopt volgens zeer uiteenlopende ritmes. Van de miljoenen jaren voor het uitslijten van een vallei tot het ene moment van een vulkaanuitbarsting.


Plaatsen we vervolgens de erosie in een veel grotere context die verder gaat dan een simpele landschapsanalyse:

 1. Bodemsamenstelling: Hier desertificatie, bodemverrijking met een directe weerslag op de fauna, de flora en de menselijke bevolking.
 2. Geologische risico’s (aardverschuivingen, verzakkingen, overstromingen), urbanisatie.
 3. Plaats van de erosie in de levenscyclus van het gesteente.
 
Winkelwagen