Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Kinematica HTML5

Samenvatting

Kinematica is het onderdeel van de mechanica dat de beweging van objecten bestudeert.

Selecteer in het overeenkomstige menu de soort beweging en gewenste variabelen.

Leerdoelen

  • Illustreren van grafieken van de drie voornaamste kinematische variabelen als functie van de tijd.
  • De opeenvolgende afgeleiden die de functies x, v en a verbinden in een grafiek illusteren.
  • De beweging van een lichaam beschrijven op twee verschillende wijzen tegelijk: chronofotografie en door middel van een grafiek.