Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Ecosysteem van een vijver (biocenose en biotoop) HTML5

Samenvatting

Een ecosysteem is een groep van talrijke populaties van dier- en plantsoorten die middelen in hetzelfde gebied delen.

In dit leefgebied kunnen we de levende wezens onderscheiden (vegetatie, dieren) die de biocenose vormen, en de geologische omgeving (aard van de grondsoorten, klimaat, water), waaruit de biotoop is opgebouwd. Het geheel van de biocenose en de biotoop wordt een ecosysteem genoemd. Hierin zijn veel natuurlijke habitats (bossen, rivieren, vijvers, woestijnen, moerassen). Het leven houdt zichzelf in stand als gevolg van de interacties die zich ontwikkelen tussen de  elementen van een ecosysteem (energie-uitwisselingen, ecologische relaties).

Leerdoelen

•De reeks interacties die in een ecosysteem optreden begrijpen.

•De biocenose en de biotoop vaststellen

Informatie

Alle ecosystemen functioneren volgens dezelfde wetten: Hergebruik van materiaal en energieoverdracht.

Hergebruik van materiaal: Levende soorten in een ecosysteem groeien en planten zich voort.…

Meld je aan om het allemaal te zien!