Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Logische poorten HTML5

Samenvatting

Boole-algebra is de tak van de wiskunde die gewijd is aan bewerkingen met logische variabelen die twee waarden kunnen hebben: « waar » of « onwaar » ("true" of "false"). Een dergelijk tweewaardensysteem wordt binair genoemd. De waarden voor waar of onwaar worden symbolisch weergegeven met respectievelijk 1 of 0.

Logische poorten zijn de basiscomponenten van de digitale elektronica.

Klik op een symbool bovenaan om het te selecteren

Klik op een ingang in de waarheidstabel om te zien hoe verschillende ingangssignalen de uitgangssignalen uit de poort beïnvloeden.

Leerdoelen

  • De elementaire functies van de Boole-algebra, zogeheten logische poorten, definiëren.
  • Bij elke logische poort het bijbehorend grafisch symbool leren.
  • Een logische poort definiëren door zijn waarheidstabel.

Informatie

Boole-algebra is de tak van de wiskunde die gewijd is aan bewerkingen met logische variabelen. George Boole, de negentiende-eeuwse wiskundige, die er in slaagde een algebraïsche techniek te…

Meld je aan om het allemaal te zien!