Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Veld - Kracht - Potentiaal HTML5

Samenvatting

Het veld gecreëerd door een vaste lading wordt dan getoond, of er nu wel of niet een testlading is.

Er ontstaat alleen een kracht als een lading in dit bestaande elektrische veld wordt geplaatst. Onthoudt dat een lading nooit door zijn eigen elektrische veld wordt beïnvloed. Volgens de Wet van Coulomb zijn het veld en de kracht beide een functie van de afstand tot de vaste lading. 

Het veld is op ieder punt loodrecht op deze equipotentiaalvlakken, en wijst altijd in de richting van de afnemende potentiaal. De bolsymmetrie van de distributie van deze lading wordt onthuld door de equipotentiaalvlakken.

Klik op de statisch lading.

Klik op de bewegende lading om deze te vangen, gooi hem dan weg met nieuwe beginwaarden.

Leerdoelen

  • Het bestaan onthullen van een elektrisch veld in ieder punt, ondanks het feit dat er geen testlading is.
  • Observeren hoe een enkele lading kracht zal ondervinden door de aanwezigheid van een enkele vaste lading.
  • Het verband uitleggen tussen kracht, veld en potentiaal (energie).
  • Orthogonaliteit tussen equipotentiaalvlakken en elektrisch veld tonen.
  • Aantonen dat het elektrisch veld altijd in de richting van afnemende equipotentiaalvlakken wijst.