Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Dopplereffect HTML5

Samenvatting

Het dopplereffect is de optredende verandering in frequentie van een golf, als de waarnemer en bron naar elkaar toe of van elkaar af bewegen.

Klik op om een golfbeweging weer te geven.

Leerdoelen

  • Het dopplereffect en een schokgolf weergeven.

Informatie

Als een geluidsgolf snel naar een bron toe of van een bron af beweegt, lijkt de golflengte te veranderen: het geluid is hoger als de bron dichterbij komt, en lager als de bron van de waarnemer weg…

Meld je aan om het allemaal te zien!