Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Molaire massa HTML5

Samenvatting

De molaire massa is de massa van 1 mol van een stof, die zich gedraagt als een enkelvoudig of samengesteld lichaam.

De mol (mol)  is een eenheid uit het SI-stelsel (Système International). Het is een aantal atomen. Dit aantal, het getal van Avogadro genoemd, is enorm groot: NA = 6,022 x 1023 . Het is perfect geschikt voor scheikundige berekeningen. Het is duidelijk beter om met 0,5 mol 'atomen te werken dan met 300 duizend maal miljard maal miljard atomen, ook al staan beide getallen voor dezelfde hoeveelheid..

  • De molaire atoommassa is de massa van een mol atomen.
  • De molaire molecuulmassa is de massa van een mol moleculen.

Klik op een atoom of een molecuul.

Klik op de knop  om de molaire massa te berekenen.

Leerdoelen

  • Een molaire massa bepalen met behulp van het periodiek systeem.
  • Het aantal mol in een gram natriumchloride bepalen.
  • De massa van een mol kooldioxide berekenen.

Informatie

De ons omringende materie kan zijn opgebouwd uit enkelvoudige lichamen (de atomen. Voorbeeld : de diamant) of uit samengestelde lichamen (moleculen, ionen. Voorbeelden : water, lucht.

De atomen…

Meld je aan om het allemaal te zien!