Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Combinatorische logica HTML5

Samenvatting

Logische poorten zijn basiscomponenten van digitale schakelingen. Zij tonen de basisrelaties uit de Boole-algebra die gebaseerd is op  binaire cijfers.
De oorspronkelijke theorie, in de jaren 1830 ontwikkeld door George Boole, vormt de kern van de huidige informatiesystemen die niet zouden functioneren zonder de gegeven (binair gecodeerde) getallen.
De combinatorische logica beschouwt alleen logische functies waarvan de uitvoer onafhankelijk is van de invoer. Dit in tegenstelling tot de sequentiële logica dwaarbij de uitvoer wel afhangt van de invoer en ook van de eerdere uitvoer (geheugeneffect).
Met deze animatie kunnen alleen combinatorische functies worden gesimuleerd.

Klik en beweeg met de muis over de verschillende onderdelen van de schakeling.
Volg  de verbindingen en simuleer de invoer.
Versleep een component naar de afvalbak om deze te verwijderen.

Opmerking: Dit werkt niet bij een sequentiële logische schakeling. Er worden alleen combinatorische functies gesimuleerd.

Leerdoelen

  • Eenvoudige combinatorische logische bewerkingen simuleren. 
  • Laten zien hoe logische poorten met elkaar kunnen worden verbonden om logische bewerkingen uit te voeren.