Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Wisselstroommotor HTML5

Samenvatting

Een elektromotor zet elektrische energie om in mechanische energie. De innovatie bestaat hierin dat er een roterend magnetisch veld wordt opgewekt door een wisselstroom die door vaste windingen van een armatuur loopt. Nikola Tesla perfectioneerde het gebruik van dit apparaat, en vond zo in 1888 de eerste driefasenelektromotor uit.

Dergelijke motoren zijn nu overal te vinden: in treinen, wasmachines, fabrieken...

Merk op dat deze machines reversibel zijn, dat wil zeggen dat je ook mechanische energie in elektrische energie kunt omzetten. Dat is wat er gebeurt in energiecentrales. De machines in energiecentrales worden generatoren of alternatoren genoemd.

Leerdoelen

  • Te laten zien hoe vaste spoelen kunnen worden gebruikt om een roterend magnetisch veld te genereren.
  • Een van de meest nuttige toepassingen van elektrische netwerken met driefasenstroom introduceren.
  • Te visualiseren waarom de rotatiesnelheid evenredig is met de frequentie van het sinusoïdale signaal.
  • Te laten zien hoe vaste armatuurwindingen zich gedragen als elektromagneten wanneer er een stroom doorheen loopt.

Informatie

Draaiende machines, ook bekend als "motoren", zijn een resultaat van onze achtereenvolgende technologische revoluties. Hoewel het wiel wordt beschouwd als een van de grootste technische…

Meld je aan om het allemaal te zien!