Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Natuurlijke radioactiviteit #1 HTML5

Samenvatting

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, is straling een natuurlijk verschijnsel. Het werd in 1896 ontdekt door A.H. Becquerel toen hij de fluorescerende eigenschappen van uraniumzouten bestudeerde.

We onderscheiden drie typen radioactief verval. Bij elk type verval komt een grote hoeveelheid energie vrij:

  1. Alfastraling: de emissie van een heliumkern.
  2. Bètastraling (+ en -): de emissie van ofwel een elektron (bèta-) of een positron (bèta+).
  3. Gamma-emissie: het vrijkomen van een hoogenergetisch foton.

Beweeg met de muis over elk type radioactief-vervalproces.

Leerdoelen

  • Leren wat de verschillende typen radioactief verval zijn.
  • Begrijpen waarom vrijwel alle alfa- en bètaverval vergezeld gaan van gamma-emissies.
  • Weten wat de becquerel (Bq) is: een maat voor de activiteit in een hoeveelheid radioactieve stof (aantal vervallen deeltjes per seconde).
  • Aantonen dat er vormen van ioniserende straling zijn met zeer verschillende indringeigenschappen. Gammafotonen hebben sterke indringeigenschappen die worden gebruikt in de nucleaire geneeskunde.

Informatie

In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, is radioactiveit een natuurlijk verschijnsel. Het werd in 1896 ontdekt door A.H. Becquerel bij het bestuderen van uraniumzouten. Het woord…

Meld je aan om het allemaal te zien!