Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Dobbelstenen en kansrekening HTML5

Samenvatting

De kansrekening levert de wiskundige regels die ons in staat stellen de kansen te berekenen dat een gebeurtenis plaatsvindt. De oorsprong ligt in de oplossing van vraagstukken die zich voordoen bij toevalsspellen.

Dus is de kans op het verkrijgen van een 6 in één enkele worp 1/6. De waargenomen frequentie voor deze gebeurtenis kan verschillen van deze theoretische waarde.

Bij een groot aantal worpen benadert de frequentie de kans.

Wanneer voor alle kansen dezelfde regel geldt, zeggen we dat alle gebeurtenissen gelijke kansen hebben.

De kans op een gebeurtenis is altijd kleiner dan of gelijk aan 1. De som van de kansen op alle mogelijke gebeurtenissen is 1.

Selecteer het aantal te gooien dobbelstenen.

Leerdoelen

  • De kansen (frequenties) definiëren in termen van een percentage.
  • Weten dat de som van alle kansen (frequenties) gelijk moet zijn aan 1 (100%).
  • Leren dat de relatieve frequentie alleen als schatting voor de kans mag worden gebruikt, als het aantal pogingen groot is.
  • De regels van de kansrekening leren en kunnen toepassen.

Informatie

Enkele definities:

Toevalsexperiment: Een worp met twee dobbelstenen. Elk experiment waarvan de uitkomst niet van tevoren valt te voorspellen.

Steekproefruimte 'S' of 'Ω': Lijst van alle…

Meld je aan om het allemaal te zien!