Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Lijnvergelijking HTML5

Samenvatting

Klik één keer om punt A te plaatsen, teken de lijn en laat de muisknop los om punt B te plaatsen. Deze lijn kan verschoven worden.

In de vergelijking van de rechte lijn, y = mx + b, is m de richtingscoëfficiënt, oftewel de helling.

Klik en versleep de muis om een lijn in het vlak te tekenen.

Klik en sleep de lijn door het vlak.

Leerdoelen

  • Het verband tussen de vergelijking van de rechte lijn en de bijbehorende grafiek illustreren.