Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

AM-modulatie HTML5

Samenvatting

Het moduleren van een signaal is noodzakelijk als men over lange afstand wil verzenden. Dit is tevens een middel om gelijktijdig meerdere signalen via hetzelfde transmissiekanaal (hertzgolven, kabels ...) te verzenden.

Het moduleren van de amplitude (AM) is een van de simpelste en oudste modulatiemethoden, voornamelijk omdat de demodulatiefase, aan de kant van de ontvanger, eenvoudig te realiseren is. Voor het verkrijgen van een AM-signaal kan worden volstaan met een vermenigvuldiger, gevolgd door een filter, maar hierbij moet men wel bedenken dat dit type modulatie veel vervormingen genereert en dat men tegenwoordig de voorkeur geeft aan frequentiemodulatie (FM).

Verander de instellingen van het modulatorsignaal met de schuifregelaars.

Leerdoelen

  • De vorm van de signalen laten zien in elke stap van het moduleren van de amplitude.
  • Tegelijkertijd de tijd- en spectrumanalyses van de amplitude van een gemoduleerd signaal.
  • Leren wat de doelen van modulatie zijn, in het bijzonder het uitvoeren van spectrumanalyse om te demonstreren dat het mogelijk om verschillende signalen uit te zenden door gebruik te maken van  draaggolven met verschillende frequenties. 
  • Het begrip modulatiediepte definiëren.

Informatie

Modulatie is het uitzenden van een hoogfrequent signaal dat informatie over een bruikbaar signaal bevat.
De audiofrequentie van het rode signaal is het bruikbare signaal of het…

Meld je aan om het allemaal te zien!