Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Principe van Archimedes HTML5

Samenvatting

Ballonnen, heteluchtballonen, zeppelins et cetera ondervinden een opwaartse kracht die men 'archimedeskracht' noemt.

Ze zijn geclassificeerd als zijnde 'lichter dan lucht', maar het is belangrijk om te bedenken dat het niet het gewicht, maar de dichtheid (gewicht per eenheidsvolume) is die telt.

Leerdoelen

  • Begrijpen dat de archimedeskracht alleen van het gewicht van het verplaatste gas afhangt.
  • Verduidelijken hoe heteluchtballonen vliegen (het gas in de ballon is warme lucht, waarvan de soortelijke massa geringer is dan de nabijgelegen lucht).

Informatie

Een heteluchtballon stijgt omhoog omdat het warme lucht bevat; warme lucht is lichter dan koude lucht.

De wet van Archimedes luidt: "De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas…

Meld je aan om het allemaal te zien!