Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Trillende snaar HTML5

Samenvatting

De trilling van een gitaarsnaar is de som van een oneindige reeks trillingen waarvan alle frequenties veelvouden zijn van een frequentie die de grondfrequentie wordt genoemd. Deze afzonderlijke trillingen zijn de trillingstoestanden oftewel de harmonischen.
De frequentie hiervan hangt af van de lengte van de snaar. Hoe korter de snaar, des te meer de frequentie wordt verhoogd en des te hoger de toon.
De eerste harmonische (de grondfrequentie) is de frequentie die het grootste deel van de energie bevat. Het is dus ook de frequentie die we het duidelijkst horen.
In deze simulatie wordt elk van de eerste harmonischen, die in de werkelijkheid onmogelijk te scheiden zijn, afzonderlijk behandeld. 

Klik op 'capo' om de snaar te verkorten.
Klik op 'harmonischen' om een van de eerste vier harmonischen in beeld te krijgen.

Leerdoelen

  • Leren dat een trilling te schrijven is als de som van afzonderlijke trillingen de trillingstoestanden
  • Een reële toepassing van een trillende snaar laten zien.
  • Begrippen uit de harmonieleer introduceren (octaaf, kwint, terts, perfect akkoord ...)

Opmerking: Het is niet mogelijk om op een gitaarsnaar een afzonderlijke trillingstoestand te realiseren. Het timbre van één toon komt voort uit de superpositie van alle toestanden tegelijk. Om de toon te veranderen kiest de gitarist een van de harmonischen die de andere onderdrukt. Hij moet de lengte van de snaar variëren om een nieuwe serie harmonischen te laten klinken.

Informatie

Een snaar die ingeklemd is tussen twee uiteinden is een resonantieholte die fungeert als een zeer selectief filter.
De spanning in en de lengte van de snaar leggen voorwaarden op aan de…

Meld je aan om het allemaal te zien!