Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Dagen en nachten door het jaar heen HTML5

Samenvatting

De lengte van een dag in verhouding tot die van een nacht hangt af van de datum en de plaats. Dit is het gevolg van de bolvormigheid van de aarde en zijn inclinatie ten opzichte van de zon.

Het deel van de aarde dat in de schaduw van de zon ligt, correspondeert met de nachtzone. Deze zone is een halve bol, maar wanneer geprojecteerd op een vlakke wereldkaart, neemt deze schaduwzone een complexe vorm aan die in de loop van een jaar verandert.

Deze animatie stelt ons in staat deze veranderingen te simuleren en de volgende verschijnselen te illustreren:

  • De daglichtperiode is ’s zomers langer op het noordelijk halfrond.
  • De zomer op het noordelijk halfrond correspondeert met winter op het zuidelijk halfrond en omgekeerd.
  • De zomer- en winterzonnewenden zijn de momenten in het jaar waarop de verschillen in de duur tussen dag en nacht het grootst zijn.
  • De equinoxen aan het eind van maart en aan het eind van september zijn de momenten in een jaar waarop overal op aarde de lengte van de dag gelijk is aan de lengte van de nacht (12 uur).
  • De lengtes van dag en nacht zijn gelijk voor alle punten op de evenaar.
  • De poolgebieden kennen een pooldag (zomer) of een poolnacht (winter); deze kunnen tot wel zes maanden duren.

Klik op de ‘Lezen’-knop om de tijd sneller te laten gaan.

Klik en versleep de cursor om de datum te wijzigen.

Klik en draai de wereldbol om de kijkhoek te wijzigen.

Leerdoelen

  • Begrijpen waarom de lengte van de dag in de loop van een jaar varieert.
  • Het verband laten zien tussen de wereldbol (bolvormig) en de projectie ervan op een landkaart (vlak).
  • Equinoxen en zonnewenden definiëren.
  • Laten zien hoe tijdzones kunnen worden gebruikt om overal op aarde een plaatselijke tijd te definiëren.

Informatie

Het probleem van het harmoniseren van plaatselijke tijden had nauwelijks aandacht zolang men gebonden bleef aan relaties tussen volken die dicht bij elkaar woonden.

De opkomst van de…

Meld je aan om het allemaal te zien!