Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

De rustpotentiaal HTML5

Samenvatting

Deze animatie toont de experimentele opstelling waarmee zowel de rustpotentiaal van het membraan als de oorsprong ervan kunnen worden geregistreerd.

Leerdoelen

  • De experimentele opstelling begrijpen die gebruikt wordt om de rustpotentiaal van het membraan te registreren.
  • Begrijpen wat het begrip potentiaalverschil inhoudt.
  • Begrijpen dat dit potentiaalverschil het gevolg is van een evenwichtsverstoring tussen ionen in het inwendige en het uitwendige van de cel.
  • Begrijpen hoe de rustpotentiaal door de zenuwcel actief in stand wordt gehouden.
  • Begrijpen hoe belangrijk de rol van de Na/K-ATPase-pomp is bij het instandhouden van dit verstoorde ionenevenwicht.
  • De rol van ATP in de zenuwcelfunctie verduidelijken

Informatie

  • Er wordt een segment van het reuze-axon van een pijlinktvis gebruikt, omdat dit materiaal gemakkelijk te verkrijgen is en, gezien zijn afmeting, ook gemakkelijk te bewerken is. Het axon wordt…

Meld je aan om het allemaal te zien!