Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Microfoons HTML5

Samenvatting

Een microfoon is een transducer die een geluidsgolf omzet in een elektrisch signaal. In die zin is het het omgekeerde van een luidspreker. Er zijn verschillende typen microfoons. Bij elk type zien we een trillend element als gevolg van de geluidsgolf; het is een voorbeeld van het omzetten van deze mechanische trilling in een natuurlijk elektrisch signaal.

Leerdoelen

  • Definiëren wat een transducer is.
  • Verschillende typen microfoons onderscheiden.
  • Een toepassing van een condensator laten zien (gebruikt als versnellingsmeter).
  • Een toepaasing van de wet van Faraday laten zien.
  • Een toepassing van een piëzo-elektrische component laten zien. 

Informatie

De microfoon maakt het mogelijk om een mechanische trilling (oftewel een geluidsgolf) om te zetten in een electrisch signaal.
In de transmissieketen heeft de microfoon de omgekeerde functie van…

Meld je aan om het allemaal te zien!