Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Drukgolf HTML5

Samenvatting

U ziet een met lucht gevulde buis van 50 cm. Deze is aan een uiteinde open en aan het andere uiteinde bevindt zich een geluidsbron die geluid met een frequentie van 680 Hz uitzendt. Deze frequentie komt exact overeen met de resonantiefrequentie van de tweede harmonische van de buis. We nemen dus de staande golf waar, die kenmerkend is voor deze trillingstoestand. Men zegt dat de luchtkolom resoneert. 
De luchtlagen die nooit trillen bevinden zich op de knopen van de trilling.
De luchtlagen die met een grotere amplitude trillen, bevinden zich op de buiken van de trilling.

De s(x,t)-grafiek meet de amplitude van de horizontale verplaatsing van een luchtlaag met x-coordinaat x.
Een microfoon is niet gevoelig voor verplaatsing maar voor de druk.  We  constateren dat  een trillingsknoop overeenkomt met een drukbuik en een trillingsbuik is een drukknoop.

Klik op de 'microfoon' en beweeg de muis over de binnenkant van de buis.

Leerdoelen

  • Laten zien hoe een longitudinale staande golf zich ontwikkelt.
  • Drukknopen en -buiken en verplaatsingsknopen en -buiken onderscheiden.