Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Gevarensymbolen HTML5

Samenvatting

Huishoudelijke stoffen voor schoonmaken en onderhoud bevatten actieve chemische stoffen die risico’s voor de gezondheid of het milieu met zich meebrengen.

De gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in negen categorieën:

  • stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid: kankerverwekkend-mutageen- reprotoxisch, toxisch, bijtend-irriterend, corrosief
  • stoffen die lichamelijke risico’s met zich meebrengen: corrosief, onder druk, oxidatief, ontvlambaar, explosief
  • stoffen die schadelijk zijn voor het milieu: verontreinigende stoffen

Om op de risico’s en voorzorgsmiddelen bij het gebruik te wijzen, is het verplicht om de etiketten van alle gevaarlijke stoffen te voorzien van specifieke pictogrammen voor elk van de gevaren van het product.

Klik op een pictogram.

Leerdoelen

  • Zich bewust zijn van de risico’s waaraan men wordt blootgesteld bij de bewerking van chemische stoffen.
  • De bij elk gevaar behorende pictogrammen kennen en begrijpen.

 

Informatie

De etikettering van chemisch producten volgt een internationale regelgeving die ernaar streeft de classificering van gevaren te harmoniseren.

Negen pictogrammen met betrekking tot chemische…

Meld je aan om het allemaal te zien!