Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Tijdconstante HTML5

Samenvatting

In het geval van een elektrische schakeling bestaande uit een constante spanningsbron E in serie met een weerstand R en een condensator C zegt de theorie dat de reactie van de schakeling op een piek in de spanning E een exponentiële kromme is.

De vorm van deze exponentiële kromme is recht evenredig met de waarden van R en C. Preciezer gezegd, van het product RC dat een constante tijdsduur is (in seconden). τ = RC, dat de tijdconstante van de schakeling wordt genoemd. Het is een maat voor de snelheid waarmee de schakeling op een verstoring (hier een spanningspiek) reageert. Hoe kleiner deze waarde, hoe sneller de waarde van de stationaire toestand bereikt zal zijn. Door het bekijken van de spanningsgrafiek, of die van de stroom, kan men een benadering vinden voor de tijdconstante zoals in deze animatie te zien is.

Leerdoelen

  • Met behulp van een grafische methode de tijdconstante van een schakeling bepalen.
  • De overgangstoestand en de stationaire toestand onderscheiden.

Informatie

De tijdconstante (τ) is een belangrijke parameter voor sommige systemen.

De grootte ervan, die wordt uitgedrukt in seconden, is karakteristiek voor de reactiesnelheid van een systeem dat een…

Meld je aan om het allemaal te zien!