Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Wetten van Kirchhoff HTML5

Samenvatting

De eerste wet van Kirchhoff, ook wel bekend als de stroomwet van Kirchhoff, stelt dat in elk knooppunt van de schakeling de som van ingaande stromen in het knooppunt gelijk is aan  de som van de uitgaande stromen.

De tweede wet van Kirchhoff, ook wel bekend als de spanningswet van Kirchhoff, stelt dat de som van de spanningen in een gesloten lus altijd gelijk is aan nul.

Klik op 'Nieuwe schakeling' om de schakeling te wijzigen.

Vink de selectievakjes aan om een schakeling met of zonder stroombron te kiezen.

Klik op ‘Waarden wijzigen’ om de waarde voor een nieuwe component in te stellen.

Klik op antwoord om het antwoord weer te geven. 

Leerdoelen

  • De wetten van Kirchhoff toepassen om een schakeling door te rekenen.
  • Een stroombron van een spanningsbron kunnen onderscheiden.