Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Energiestroom door een ecosysteem HTML5

Samenvatting

Een ecologische piramide is een kwantitatieve representatie van de ecologische niveaus van een voedselketen. Er zijn drie typen ecologische piramiden:

  • Aantallenpiramide
  • Biomassapiramide
  • Energiepiramide

De detrivoren en afbrekende organismen zijn niet altijd vertegenwoordigd in deze mechanismen hebben, maar ze spelen een essentiële rol in de materiaalcyclus.

Leerdoelen

  • De verschillende manieren van het kwantificeren van de ecologische relaties van  een voedselketen begrijpen.

Informatie

Een voedselketen bestaat in het algemeen uit 3 à 4 ecologische niveaus. Elk ecologisch niveau haalt zijn energie uit de onderste niveaus. Het eerste niveau werkt door zonne-energie. Dit niveau…

Meld je aan om het allemaal te zien!