Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Energieniveaudiagram HTML5

Samenvatting

Ieder atoom wordt gekarakteriseerd door zijn elektronenconfiguratie. De kwantumtheorie, aan het begin van de twintigste eeuw uitgevonden door Planck en Bohr, stelt dat de energie van een atoom uitsluitend bepaalde specifieke waarden kan aannemen. De energie van een atoom kan niet continu variëren. Ze is gekwantificeerd.

Het diagram met de energieniveaus staat voor de energietoestanden die voor elk atoom toegankelijk zijn.

Zolang een elektron in een specifieke energietoestand bevindt, zendt het geen straling uit en neemt deze ook niet op. Tijdens de overgang van een elektron van de ene energietoestand naar de andere wordt er geen foton uitgezonden of geabsorbeerd.

Klik en versleep de regelaar om de energie van het af te vuren foton in te stellen.

Klik op 'exciteren' om een foton met die energie uit te zenden.

Versleep het elektron naar zijn energieniveau.

Leerdoelen

  • De kwantificering van energieniveaus begrijpen.
  • Het emissiespectrum van een waterstofatoom definiëren.
  • Begrijpen hoe een elektron een energieoverschot afstaat door een foton uit te zenden.

Informatie

De grondtoestand correspondeert met de laagste energie (n = 1). Dit is het meest stabiele energieniveau. Voor het waterstofatoom (één proton, één elektron) is de waarde -13,6 eV…

Meld je aan om het allemaal te zien!