Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Vaccinatie HTML5

Samenvatting

Vaccinatie is een procedure die tot doel heeft het organisme tegen een specifieke infectie te beschermen door stimulering van het immuunstelsel. Het organisme kan zich verdedigen dankzij de actie van de lymphocyten die micro-organismen aanvallen en een immunologisch geheugen ontwikkelen. Een vaccin geneest niet maar beschermt het organisme tegen een infectieziekte door middel van een preventief en levenslang mechanisme.

De stippellijngrafiek stelt een niet-gevaccineerd individu voor. De doorgetrokken grafiek stelt een gevaccineerd individu voor. De grafieken zijn niet op schaal.

Klik en versleep een cursor om de animatie te doorlopen.

Leerdoelen

  • Het principe van vaccinatie begrijpen.
  • De agentia die de immuunreactie beïnvloeden, vaststellen.

Informatie

Bij infectueuze agentia (bacteriën, virussen) is het oppervlak voorzien van specifieke moleculen, zogeheten antigenen. Wanneer ze met een aanval door een infectueus agens worden geconfronteerd,…

Meld je aan om het allemaal te zien!