Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

RLC Serieschakeling HTML5

Samenvatting

Een RLC-serieschakeling wordt gevoed door een sinusoïdale spanningsbron met variabele frequentie Vi(t) = Vicos(2πft). De stroom I(t)is overal in de schakeling gelijk. Deze is, net als de ingangsspanning, sinusoïdaal, maar de amplitude en fase hangen af van de frequentie: I(t) = Icos(2πft + φ)

De spanning VR(t) die de oscilloscoop laat zien, is een afspiegeling van de stroom. (VR(t) = RI(t)). De amplitude bereikt een maximum voor een bepaalde frequentie, die de resonantiefrequentie f0 wordt genoemd. Deze hangt alleen af van L en C.

Voor f = f0, werkt de spanning VR(t) = Vi(t) van de RLC-schakeling als een enkelvoudige weerstand met waarde R. (Z  = R).

De resonantie in de stroom is min of meer uitgesproken, afhankelijk van de waarde van R. Hoe lager de waarde van R, hoe smaller (selectiever) de weerstandskromme is en hoe ‘scherper’ de resonantie. Hoe hoger de waarde van R, hoe breder (niet-selectiever) de weerstandskromme is en hoe ‘vager’ de resonantie.

Opmerking: De tijdbasis gebruikt voor de tijdkrommen VR(t) en Vi(t) is ‘zelf-aanpassend’ in de zin dat deze één periode in vijf delen laat zien – de tijdbasis is dus variabel.

Klik en versleep de regelaar om de waarden van R, L, C en t te veranderen.

Klik op ‘cursors’ om faseverschillen te meten.

Leerdoelen

  • De harmonische respons van een tweede-orde-schakeling bestuderen.
  • De invloed van verschillende parameters op de vorm van de respons illustreren.