Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Ecologische piramide HTML5

Samenvatting

Een ecologische piramide is een kwantitatieve representatie van de ecologische niveaus van een voedselketen.

Er zijn drie typen ecologische piramiden:

  • Aantallenpiramide
  • Biomassapiramide
  • Energiepiramide

De detrivoren en afbrekende organismen zijn niet altijd vertegenwoordigd in deze mechanismen hebben, maar ze spelen een essentiële rol in de materiaalcyclus.

De gifstoffenpiramide toont de bioaccumulatie in individuele organismen in een voedselketen. De vorm hiervan is omgekeerd.

Leerdoelen

  • De verschillende manieren om de ecologische relaties van een voedselketen te kwantificeren begrijpen.

Informatie

Een voedselketen bestaat in het algemeen uit 3 à 4 ecologische niveaus. Elk ecologisch niveau haalt zijn energie uit de onderste niveaus. Het eerste niveau werkt door zonne-energie. Dit niveau…

Meld je aan om het allemaal te zien!