Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Multimeter HTML5

Samenvatting

De multimeter is een elektrisch meetinstrument dat de functies combineert van een ampèremeter (stroommeting), een voltmeter (spanningsmeting), en een ohmmeter (meting van de weerstand).

Deze animatie simuleert de werking van de diverse elektrische grootheden. Alle configuraties kunnen worden getest en alle daaruit voortkomende verbindingsfouten worden aangegeven.

Klik op een aansluitpunt om een draad te tekenen. Klik in het midden van een draad om deze los te koppelen.

Klik op een schaalverdeling van de multimeter om de schakelaar te verschuiven.

Leerdoelen

  • Weten hoe je met een multimeter spanning, stroom en weerstand moet meten.
  • Weten hoe je de multimeter voor elk van deze toepassingen moet aansluiten.
  • De rol van schaalverdelingen in meetnauwkeurigheid begrijpen.

Informatie

Voor het meten van elektrische grootheden met een multimeter, moet je:

  • het type meting (stroom, spanning, weerstand en amplitude van de wisselstroom of gelijkstroom kennen)
  • de multimeter…

Meld je aan om het allemaal te zien!