Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Reactiesnelheid HTML5

Samenvatting

Sommige chemische reacties verlopen erg snel (bijvoorbeeld verbranding van benzine), en andere erg langzaam (bijvoorbeeld roesten). Om diverse praktische redenen is het interessant om te begrijpen waarom een reactie snel of langzaam verloopt. Dit vereist kennis van de parameters die de reactiesnelheid beïnvloeden.

Van de factoren die de chemische kinetica beïnvloeden, zijn de temperatuur en de concentratie van de reactanten het belangrijkst. Deze twee parameters beïnvloeden de kans op confrontatie en reactie tussen de reagentia.

Opmerking: Deze animatie biedt vaak een zeer vereenvoudigd beeld van de realiteit van een chemische reactie. Schaal en verhoudingen komen niet overeen.

Selecteer een parameter en klik op  om de reactie te starten.

Leerdoelen

  • De effecten van de temperatuur op reactiekinetica begrijpen.
  • De effecten van concentratie op reactiekinetica begrijpen.
  • Laten zien dat de kans op reactie afhangt van de temperatuur en de concentratie.
  • De concentraties van reactanten en producten als functies van de tijd beschouwen.

Informatie

De belangrijkste kinetische factoren zijn de concentratie van de reactanten en de reactietemperatuur. Wat ook een rol speelt is licht en de aanwezigheid van andere stoffen zoals katalysatoren of…

Meld je aan om het allemaal te zien!