Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Energie-efficiëntie HTML5

Samenvatting

Toename van de bevolking en toename van urbanisatie hebben een explosie in reizen veroorzaakt. De impact op het milieu van transport is een probleem.

Alle transport stoot, onder andere, kooldioxide uit, een broeikasgas. Een vervoermiddel is in meer of mindere mate effectief, afhankelijk van de afglegde afstand en het aantal passagiers. Alle vervoermiddelen zijn geschikt om ons te verplaatsen.

Opmerkling: de CO₂-uitstoot van een fietser is zo gering dat deze in deze animatie is verwaarloosd.

Selecteer het aantal te vervoeren mensen: 1, 5 of 300.

Klik en versleep de thumbnails om voertuigen in te delen van meest ecologisch naar meest vervuilend.

Klik op 'Controle' om de feitelijke rangschikking te zien.

Leerdoelen

  • Over energie-efficiëntie en ecomobiliteit nadenken.
  • Iindividueel en openbaar vervoer onderscheiden.
  • De verbanden tussen vervoer, gezondheid en de opwarming van de aarde onderzoeken.

Informatie

In moderne samenlevingen draagt transport voor meer dan 25% bij aan de uitstoot van broeikasgassen en de effecten van alle transport (vliegtuigen, treinen, schepen), wegtransport (auto's,…

Meld je aan om het allemaal te zien!