Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

De rol van toeval in evolutie HTML5

Samenvatting

Deze animatie is een vereenvoudigde simulatie die het belang van toeval in de evolutie van een kleine geïsoleerde populatie laat zien.

Hier zien we de genetische diversiteit naar voren komen in een kenmerk: de kleur van een fictieve bloemensoort.

De op de bloemenpopulatie uitgevoerde selectie wordt voorgesteld door konijnen, die de bloemen opeten zonder enige voorkeur voor een kleur. Deze selectie (een willekeurige trekking) is dus willekeurig en niet in het voordeel van een bloemvorm die het best is aangepast aan de omgeving.

In het begin heeft de populatie 6 bloemen in 6 verschillende kleuren.

Elk van deze bloemen plant zich voort en levert twee ‘dochterbloemen’ op. Dus zijn er 18 bloemen.

De ‘dochterbloemen’ hebben dezelfde kleur als hun ‘moederbloem’ (we gaan uit van ongeslachtelijke voortplanting).

Vervolgens laat de willekeurige trekking 12 bloemen verdwijnen.

Er blijven dus slechts 6 bloemen over, die zich opnieuw zullen voortplanten enz.

Het principe achter deze simulatie is het uitvoeren van een aantal voortplantingscycli/willekeurige trekkingen. We zien dat naarmate het aantal generaties groter is, de diversiteit in bloemenkleuren afneemt.

Klik op de knop ‘Voortplanting’ om twee planten te generen die genetisch identiek zijn aan de ‘moederplant’.

Klik op ‘Willekeurige trekking’ om 12 willekeurig gekozen bloemen van de 18, te laten verdwijnen.

Na iedere voortplantings-/willekeurige-trekkingscyclus, blijft de bloemenpopulatie onveranderd (6 bloemen).

Leerdoelen

  • De rol van toeval in de evolutie begrijpen
  • Biodiversiteit op genetisch niveau begrijpen.
  • De begrippen genetische drift en natuurlijke selectie ontdekken.

Informatie

Een groep individuen van een soort met dezelfde genen, die hun kenmerken bepalen. Van de meeste genen zijn er echter verschillende versies, die allelen worden genoemd (voortkomend uit genetische…

Meld je aan om het allemaal te zien!