Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Kernfusie HTML5

Samenvatting

De begrippen kernsplitsing (één zware kern splitst zich in twee lichtere die de bijproducten van de splitsing worden genoemd, en kernfusie (twee kernen versmelten tot een nieuwe zware kern) moeten niet met elkaar verward worden.

In beide gevallen komt energie vrij, maar bij fusie het meeste. De kernfusie (in alle gevallen gaat het om waterstof) genereert geen radioactief afval, dit in tegenstelling tot de bijproducten van kernsplitsing.

De fusiereacties tussen kernen beginnen bij temperaturen boven 15 miljoen graden. Om die reden zegt men dat kernfusie (oftewel thermonucleaire fusie) de energie van de sterren is, omdat alleen in het midden van sterren een dergelijke thermische agitatie kan worden bereikt.

Leerdoelen

  • Kernsplitsing en kernfusie onderscheiden.
  • Het proces binnenin sterren beschrijven.
  • Bepaalde begrippen uit de kernfysica definiëren. 

Informatie

Er zijn tal van kernfusiereacties waarbij voor ons bekende atomen worden geproduceerd. Omdat het proton een deeltje met positieve elektrische lading is, stoten twee kernen elkaar af door de…

Meld je aan om het allemaal te zien!