Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Quiz verbranding HTML5

Samenvatting

Toets en evalueer je kennis van verbrandingsreacties door het zo snel mogelijk beantwoorden van vragen met zo min mogelijk fouten. Bij de eindscore telt zowel de tijd als het aantal pogingen om de test te doen mee.

Kies het uit de aangeboden mogelijkheden het juiste antwoord.

Klik in de knop in de rechterbovenhoek voor de volgende vraag.

Leerdoelen

  • De reactievergelijking van een verbrandingsreactie begrijpen.
  • Weten hoe de reactievergelijking van een verbrandingsreactie in evenwicht kan worden gebracht.
  • Weten hoe de reactanten, de producten, de oxidant en de brandstof van een verbrandingsreactie kunnen worden bepaald.