Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Bruggen (krachten) HTML5

Samenvatting

De eerste bruggen waren het werk van de Chinezen en de Romeinen. Ze waren van hout, en, voor meer stevigheid, van steen. De grootste van deze oude bruggen die nog steeds in gebruik zijn, hebben de vorm van een boog. Door een dergelijke constructie wordt de belasting van het midden van de brug verplaatst naar de oevers, waar de bruggenhoofden zich bevinden. 

Deze krachtverdeling is gebruikelijk voor alle typen bruggen. De krachten worden verdeeld en overgedragen van het dek naar de pijlers en/of bruggenhoofden op de oevers, zonder de navigatie onder de brug beïnvloeden. De gebruikte materialen worden gekozen vanwege hun weerstand tegen spanning en compressie. 

Elk bouwproject is een unieke brug. Bij de keuze van de contructie spelen tal van criteria een rol: de topografie van de locatie, de geologie van de bodem, het omgevingsklimaat, de kosten enz.

Selecteer een brugtype uit bovenstaande mogelijkheden.

Klik op het brugdek en verschuif de hand verticaal om het effect van de krachten te zien.

Leerdoelen

  • Verschillende typen bruggen onderscheiden. 
  • De krachten op het brugdek en de verdeling van de krachten aan de oevers bekijken. 
  • Aangeven welke delen van de brug aan spannings- en compressiekrachten onderhevig zijn.

Informatie

De functie van een brug is het overbruggen van een barrière (dal, rivier, straat). Een brug is een zeer solide constructie omdat hij weergestendig moet zijn en zware belastingen moet kunnen dragen…

Meld je aan om het allemaal te zien!