Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Verbranding HTML5

Samenvatting

Een chemische reactie is een omzetting van een groep chemische stoffen, zogeheten reactanten, in een andere groep chemische stoffen die producten worden genoemd. Een verbranding is een chemische reactie waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid energie (in de vorm van warmte) vrijkomt. Verbrandingsreacties vormen de spil van veel industriële processen.

Een verbrandingsreactie wordt opgesteld in de vorm van een vergelijking met de reactanten in het linkerlid en de producten in het rechterlid. De pijl geeft de richting van de reactie aan.

Sinds het werk van Lavoisier in 1770 weten we dat de massa bij chemische omzettingen behouden blijft. De wet van behoud van massa stelt dat het aantal atomen van elk element in beide leden van de vergelijking gelijk is. Om die reden is het altijd noodzakelijk om zodanige coëfficiënten te bepalen dat de vergelijking in evenwicht is.

Voor de verbranding van methaan: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Voor de verbranding van ethaan: 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

Voor de verbranding van propaan: C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Pas de coëfficiënten aan (met de pijltjestoetsen) om de vergelijking in evenwicht te brengen en klik vervolgens op de  knop om de reactie weer te geven.

Leerdoelen

  • Een verbrandingsreactie begrijpen.
  • Weten hoe een chemische reactie in evenwicht moet worden gebracht.
  • Reactanten, producten, brandstof en oxidant definiëren.

Informatie

Bij een verbrandingsreactie hebben de reactanten ofwel de rol van brandstof ofwel die van oxidant.

Om een verbrandingsreactie te laten plaatsvinden moet er aan drie voorwaarden zijn…

Meld je aan om het allemaal te zien!