Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Lopende golven #2 HTML5

Samenvatting

Transversale sinusgolf: de uitwijking van de deeltjes staat loodrecht op de richting van de golf.

Longitudinale sinusgolf: de uitwijking van de deeltjes is evenwijdig aan de richting van de golf.

De deeltjes trillen gewoon rond hun evenwichtsstand. Er wordt energie maar geen materie getransporteerd. De trilling van elk deeltje is een sinusoïidale beweging. Vandaar een lopende sinusgolf.

Klik en versleep de [regelaar] om frequentie aan te passen.

Klik op 'Amplitude' en versleep punt A om de amplitude aan te passen.

Leerdoelen

  • Onderscheid maken tussen longitudinale en transversale golven.
  • Weten dat de snelheid waarmee een golf zich voortplant, afhangt van het medium.
  • Aantonen dat deeltjes uitsluitend trillen rond hun uitgangspositie.

Informatie

A periodieke sinusgolf met amplitude A plant zich voort in de horizontale positieve x-richting.

Elk punt ondergaat een verplaatsing rond een evenwichtspunt.

  • De golf wordt…

Meld je aan om het allemaal te zien!