Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Elektrolytische geleiding HTML5

Samenvatting

Een elektrische stroom verplaatst de elektrische ladingen. In een metaal bewegen de elektronen; in een oplossing kunnen alleen de opgeloste elektronen zich verplaatsen.

Natriumchloride is de chemische naam voor zout. Het is een ionische vaste stof, opgebouwd uit natrium (Na+)- en chloride (Cl-)-ionen. Deze geladen ionen komen vrij in de oplossing en kunnen zich verplaatsen als er tussen twee elektroden een spanning wordt aangelegd. De lopende stroom kan een lamp laten branden.

Suiker, ook wel sucrose genoemd, is een moleculaire oplossing. In de oplossing zijn de moleculen dispers in het water maar worden niet aangetrokken door de elektroden omdat ze elektrisch neutraal zijn. Er loopt geen stroom en de lamp gaat niet branden.

Klik op een oplossing.

Leerdoelen

  • Het begrip elektrische schakeling en elektrische stroom definiëren.
  • De elektrische geleiding in een elektrolyt begrijpen.
  • Oxidatie- en reductiereacties die respectievelijk bij de anode en kathode plaatsvinden, vaststellen.

Informatie

De oplossing van natriumchloride is nader uitgewerkt in de onderwijsanimatie Oplossen van NaCl.

Natriumchloride is een zout, oplosbaar in water,

dat volledig uiteenvalt in natriumionen (Na+)…

Meld je aan om het allemaal te zien!