Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Van vruchtwaterpunctie tot karyotype HTML5

Samenvatting

Een karyotype is een geordend overzicht van individuele chromosomen. Een karyotype geeft informatie over het aantal chromsomen en afwijkingen in de chromosoomstructuur. Vruchtwaterpunctie is een eerste vereiste om chromosomen van foetale cellen te analyseren.

Klik op of versleep de .

Leerdoelen

  • De techniek van vruchtwaterpunctie begrijpen.
  • De belangrijke stappen kennen uit het proces om een karyotype te verkrijgen.
  • De belangen van het analyseren van karyotypes begrijpen.

Informatie

Amniocentese is een eerste vereiste om chromosomen van foetale cellen te analyseren.

Bij amniocentese, ook wel vruchtwaterpunctie genoemd, wordt een lange naald geplaatst in het amnion

Meld je aan om het allemaal te zien!