Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Broeikaseffect HTML5

Samenvatting

Het broeikaseffect is een verschijnsel dat op natuurlijke wijze wordt veroorzaakt door bepaalde moleculen aanwezig in de aardatmosfeer (waterdamp, kooldioxide, ozon, methaangas...).

Het aardoppervlak wordt uitsluitend opgewarmd door zonne-energie (geothermische bronnen zijn 2000 maal zwakker). Het merendeel van deze zonne-energie wordt opgevangen door de aarde, terijl de rest wordt geabsorbeerd door de atmosfeer en een zeer klein gedeelte gereflecteerd naar de ruimte. Aldus opgewarmd zendt de aarde zelf ook straling uit, maar dan uitsluitend infraroodstraling. De moleculen van het broeikasgas in de atmosfeer absorberen voornamelijk de golven met een golflengte in het infraroodgebied en sturen 80 procent van deze energie terug naar de aarde.

Dit is de energieval die het broeikaseffect wordt genoemd. Deze vindt zijn oorsprong in het vloeibaar houden van het water op onze planeet en het aldus begunstigen van leven op aarde; onder andere omstandigheden zou de temperatuur rond -18 °C liggen.

De menselijke activiteit dreigt echter dit evenwicht te gaan verstoren door de verhoging van concentraties van verschillende gassen die een rol spelen bij het broeikaseffect, met name kooldioxide (CO2) en methaan (CH4).

Klik op de getallen om informatie in beeld te krijgen.

Leerdoelen

  • Benadrukken dat het broeikaseffect een natuurlijk verschijnsel is dat het verschijnen van leven op aarde mogelijk maakte.
  • Het elektromagnetische karakter van straling laten zien. De straling van de zon bestaat voornamelijk uit infrarode, zichtbare en ultraviolette straling. De straling die door de aarde wordt uitgezonden is uitsluitend infraroodstraling. De moleculen van het broeikasgas zijn weinig gevoelig voor de eerder genoemde straling.
  • De zekerheid van een klimaatverandering noemen als gevolg van een toename van de uitstoot van broeikasgassen. Bron: werk van de klimaatgroep tussen 1990 en 1997 (verdrag van Kyoto). Eveneens de onzekerheid erkennen over de omvang en de snelheid van deze verandering.
  • Het verdrag van Kyoto onthouden: 170 landen zegden toe voor 2012 de mondiale uitstoot van broeikasgassen terug te brengen tot een niveau dat 5% lager is dan dat van 1990.

Informatie

De atmosfeer bestaat voor 78% uit stikstof (N2), 20,9% uit zuurstof (O2), 0,9% uit Argon (Ar) en een diffuus mengsel van broeikasgassen, voor het grootste deel bestaande uit waterdamp (H2O),…

Meld je aan om het allemaal te zien!