Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Natuurlijke selectie HTML5

Samenvatting

Binnen dezelfde soort kunnen diverse vormen voorkomen. Dit is het geval voor motten die, voor het merendeel, een lichte formatie hebben en iets minder vaak, een donkere formatie. Overdag verblijven deze motten rustig op berkenbomen, waar de kleur lichter is. Zo camoufleren de witte motten zich ten opzichte van de stam en hebben ze minder kans om op te vallen en te worden opgegeten door vogels.

Tijdens de industrialisatie van steden in de 19de eeuw bracht de verontreiniging door menselijke activiteiten een verandering in de kleur van de berkenboomstam teweeg. Op donkerder boomstammen zijn de witte motten iets zichtbaarder dan de zwarte motten en worden opgegeten door hun natuurlijke vijanden. Daarom is langzamerhand gedurende enkele generaties het aandeel witte motten afgenomen ten gunste van de zwarte. Deze motten leven veel langer en hebben dus een grotere kans om zich voort te planten.

Dit is een geval van natuurlijke selectie. De vorm die zich het best heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden in de leefomgeving is in het voordeel.

In dit geval is het de mens die verantwoordelijk is voor de verandering van de omgeving.

Leerdoelen

  • Begrijpen dat aanpassingen aan de omgeving het gevolg zijn van de selectie van individuen die het best zijn aangepast en dat menselijke activiteiten een invloed hebben op de biodiversiteit.
  • Biodiversiteit bespreken op het genetisch niveau.
  • Genetische drift en natuurlijke selectie verklaren.

Informatie

Een soort is een groep individuen met dezelfde genen die hun kenmerken bepalen. Het merendeel van deze genen stellen verschillende versies voor die allelen worden genoemd (verschijnen bij…

Meld je aan om het allemaal te zien!