Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Zuur-basetitratie HTML5

Samenvatting

Zuur-basetitratie is het zo anuwkeurig mogelijk bepalen van de concentratie van een zuur- of baseoplossing met een pH-meting. 

Hiervoor is het noodzakelijk om de pH verkregen in evenwicht te meten. Twee veelgebruikte methoden zijn:

  • een grafische methode geschikt voor metingen op grafiekpapier: de raaklijnmethode. 
  • een wiskundige methode geïmplementeerd door gebruik van een computer: de methode van de tweede afgeleide.

Plaats de parallelliijnen op de kromme.

Klik op de punten om de pH-meting weer te geven.

Leerdoelen

  • verschillende voorbeelden van zuur-basetitratie bekijken. 
  • weten hoe de kleurverandering van een kleurindicator moet worden geïnterpreteerd. 
  • weten hoe de volume-equivalentie van een zuurbasetitratie met de raaklijnmethode en de methode van de tweede afgeleide bepaald kan worden.

Informatie

pH-meting is eenvoudig met een pH-meter. Echter, de nauwkeurigheid van het instrument ligt slechts rond 10%! Het lijkt niet geschikt voor de kwantitatieve mate nodig voor de bepaling van onbekende…

Meld je aan om het allemaal te zien!