Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Dynamometer #2 HTML5

Samenvatting

De dynamometer meet de kracht. De massa wordt verhoogd als de totale kracht gelijk is aan nul. De uitrekking van de veer is recht evenredig met de grootte van de kracht.

klik en versleep de hand om een kracht uit te oefenen.

Klik in het tabblad 'Gewicht meten' op een massa om deze te selecteren en rek de veer uit om een kracht uit te oefenen.

Leerdoelen

  • Illustratie van het verband tussen grootte van kracht en uitrekking van de veer van de dynamometer.
  • Onderscheid maken tussen gewicht en massa.