Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Door een weerstand gedissipeerd vermogen HTML5

Samenvatting

De schakeling is opgebouwd uit een variabele voeding, een variabele weerstand R en een gloeilamp, alle in serie geschakeld.

Met een ampèremeter, in serie geschakeld, kan de stroom I worden gemeten. Met een voltmeter, parallel geschakeld aan de weerstand R, kan het spanningsverschil over de weerstand VR worden gemeten.

De gloeilamp fungeert als een weerstand RA, met een weerstand gelijk aan 10 Ω.

De kromme toont het gedissipeerde vermogen in de weerstand. De eenheid van vermogen is de watt (W).

P = VR x I = R x I2 

  • Wanneer de spanning wordt verhoogd, neemt de stroom I toe evenals het door de weerstand gedissipeerde vermogen.
  • Wanneer de waarde van de weerstand wordt verhoogd, neemt de stroom I af evenals het door de weerstand gedissipeerde vermogen.

Met de variabele weerstand R kan de stroomsterkte in de schakeling worden geregeld.

Verschuif de cursor op het spannings- en/of weerstandstabblad om de gewenste waarden in te stellen.

Leerdoelen

  • De relaties tussen vermogen (P), spanning (V) en stroomsterkte (I) kennen.
  • Begrijpen dat met de weerstand de stroomsterkte en dus het in een schakeling gedissipeerde vermogen kan worden geregeld.

Informatie

Het door een weerstand gedissipeerd vermogen is evenredig met het kwadraat van de stroom die erdoorheen loopt. De kromme P = f(I) is een parabool.

De in serie geschakelde gloeilamp in de…

Meld je aan om het allemaal te zien!