Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Interferentie van watergolven HTML5

Samenvatting

Als twee golven van dezelfde frequentie en dezelfde amplitude in een punt arriveren, gaan ze superponeren en leveren hun uitwijkingen een interferentiepatroon op.

  • In bepaalde punten trillen de twee invallende golven in fase en is de totaal waargenomen amplitude groter dan de amplitude van elk van de afzonderlijke golven. Het gaat hier om constructieve interferentie.
  • In andere punten trillen de twee invallende golven in tegenfase en is de totaal waargenomen amplitude kleiner dan de amplitude van elk van de afzonderlijke golven. Het gaat hier om destructieve interferentie.

Er verschijnen lijnen met maximale en minimale amplitude. Deze lijnen worden interferentiebanden genoemd. Het zijn hyperbolen met rechthoekige asymptoten.

 Klik om de sensor langs het wateroppervlak te verschuiven.

Leerdoelen

  • Leren onder welke voorwaarden interferentiepatronen kunnen worden waargenomen.
  • De ligging van punten van constructieve en destructieve interferentie definiëren.

Informatie

Als de golven in fase arriveren, is de interferentie constructief en is de amplitude in dat punt maximaal. Wanneer ze in tegenfase arriveren, is de interferentie destructief en is de amplitude…

Meld je aan om het allemaal te zien!