Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Overbrengingssystemen HTML5

Samenvatting

Met de bewegingsoverbrengingssystemen kan mechanische energie van het ene voorwerp naar het andere worden overgebracht zonder de aard van de beweging te veranderen (van rotatie naar rotatie of van translatie naar translatie).

Vb : Bij raderwerk of wrijvingswielen brengt het motorwiel de rotatiebeweging over op het volgende wiel. Beide wielen roteren.

De bewegingsoverbrenging kan optreden bij direct contact tussen de mechanische delen of via een tussenliggennd apparaat zoals een ketting of een riem.

Leerdoelen

  • De belangrijkste mechanismen van bewegingsoverbrenging herkennen.
  • De plus- en minpunten van elk apparaat schetsen.
  • Moderne bewegingsoverbrenginsmechanimen in de apparaten om ons heen herkennen.