Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Buigreflex bij een kikker HTML5

Samenvatting

Met dit gedachtenexperiment is het mogelijk de plaats aan te geven van de belangrijkste structuren die een reflexreactie op gang brengen en de richting van de zenuwinpuls van het sensororgaan naar het effectororgaan te bepalen.

Klik in de actieve zones van het venster om de zenuwen elektrisch te stimuleren.

Leerdoelen

  • De functie van alle structuren die een rol spelen bij de reflexreactie begrijpen.
  • De voortplantingsrichting van een zenuwimpuls bepalen.

Informatie

Een reflex is een onwillekeurige reactie op stimuli. De buigings- (of terugtrekkings-) reflex bij de kikker is een medullaire reflex gekenmerkt door een motorische reactie die wordt waargenomen na…

Meld je aan om het allemaal te zien!