Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Trampoline HTML5

Samenvatting

Et staat voor de totale mechanische energie, uitgedrukt in joule.

Met deze activiteit illustreren we het begrip gravitationele potentiële energie (PE).

In ons voorbeeld wordt de aanvankelijke potentiële energie willekeurig gekozen in het laagste punt. (PE = 0 wanneer h = 0). De potentiële energie, uitgedrukt  in joule, is evenredig met de massa (uitgedrukt in kilogram) en de hoogte (uitgedrukt in meter) overeenkomstig de vergelijking

PE = mgh

Alleen mechanische energie is weergegeven. Het feit dat Et behouden blijft komt de potentiële energie wordt omgezet in kinetische energie (niet weergegeven in de animatie) volgens de behoudswet: Et = KE + PE.

Plaats een springer op de trampoline en klik op 'Afspelen'.

Leerdoelen

  • Begrijpen dat de gravitationele potentiële energie evenredig is met de hoogte en de massa.
  • Energieoverdracht laten zien zonder verlies van de totale mechanische energie (Et) van een springende acrobaat.
  • In verschillende belangrijke voorbeelden de componenten KE en PE van Et introduceren.