Menu
🔎 🌎 NL Klassencode 🔑 Inloggen Abonnement

Wat is een reactiepad? HTML5

Samenvatting

Een reactiepad is een reeks biochemische reacties in een specifieke volgorde. Elke reactie wordt gekatalyseerd door een specifiek enzym. Het substraat van een reactie wordt omgezet in een product. Het laatste wordt het substraat voor de volgende biochemische reactie enzovoort. Een voorbeeld van een reactiepad is glycolyse.

Leerdoelen

  • Een reactiepad als een rij biochemische reacties tonen.
  • Toelichten hoe een genetisch defect de afwezigheid van een enzym/eiwit verderop in het productieproces en de aangroei van stroomopwaartse metabolieten kan veroorzaken.

Informatie

Wat is een reactiepad?

Een reactiepad is een reeks biochemische reacties die in cascade plaatsvinden, dat wil zeggen, opeenvolgend. Bij elke biochemische reactie in het reactiepad speelt een…

Meld je aan om het allemaal te zien!