Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Güneş Enerjisi HTML5

Özet

Fotovoltaik paneller içinde yarıiletken materyallerden oluşan birçok hücre vardır. 

Bu hücreler ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Gündüz pillerde enerji depo edilir ve gece tekrar kullanılır. 

Işık durumlarını seçemke için "gece" veya "gündüz" seçeneklerinden birini tıklayınız.

Öğrenme Hedefleri

  • Elektrik enerjisinin pillerde nasıl depo edildiğini açıklar.
  • Fotovoltaik pillerin evlerimizde ne şekilde kullanıldığını gösterir.