Menü
🔎 🌎 TR Sınıf Kodu 🔑 Giriş Yap Üyelik

Morgan Deneyi HTML5

Özet

Bu animasyon Thomas H. Morgan tarafından yürütülen monohibrid deneyini göstermektedir.

Bu deneyde Morgan meyve sineğinin göz rengi karakterine bakar. Deneyde, aynı soydan bireylerin çaprazlamasıyla oluşturulan ve atasal bireylerle aynı fenotipe sahip iki farklı soy kullanılır.  Bu soylardan biri kırmızı göz  fenotipindeki “yabanıl tip” , diğeri ise  beyaz göz fenotipindeki  “mutant” dır.

Morgan, sağlıklı bir istatiksel yöntem için büyük bir meyve sineği popülasyonunda, kırmızı gözlü yabanıl tip dişilerle beyaz gözlü mutant erkekleri  (atasal nesil P) çaprazladı. 

F₁ neslinde %100 yabanıl tip fenotipi görüldü. İki atasal karakterden biri kayboldu. Bu sonuç göz renginden sorumlu genin mutant alelinin (w) çekinik, yabanıl tip alelinin (W⁺) ise baskın olduğunu gösterir.

İkinci turda ise F₁ neslinin bireylerini çaprazladı ve F₂ neslinde %25 oranında çekinik karakterin yeniden görüldüğünü tespit etti. Bu sonuçlar Mendel kanunlarını destekler, fakat bir fark vardır: F₂ neslinde çekinik karakter taşıyan tüm bireyler erkektir.

Morgan meyve sineğindeki (Drosophila) göz rengi geninin eşey kromozomlarıyla, X kromozomuyla, taşındığı sonucuna ulaştı. Bu gen Y kromozomu üzerinde bulunmaz. Erkeklerde de anne gametiyle taşınan tek X kromozomu göz rengini belirler. Göz rengi geni eşeye bağlı kalıtılır.

İnsanlarda olduğu gibi drosophilada, hücrelerin çekirdekleri otozom adı verilen belirli sayıda kromozom çiftleri (Drosophilada 3, insanda 22 çift) ve bir çift gonozom (eşey kromozomu) içerir. Dişilerde eşey kromozomları iki X kromozomundan oluşurken erkeklerde bir X kromozomu ve bir Y kromozomundan oluşur. 

Animasyonun ilerlemesini sağlamak için "bir sonraki basamak" butonunu tıklayınız.

Öğrenme Hedefleri

  • Eşeye bağlı kalıtımı anlamak
  • Mutant kavramını anlamak
  • Punnet karesinin kullanımını anlamak

 

Daha Fazla Öğren

Thomas H. Morgan (1866-1945) ve ekibinin çalışmaları, genlerin kromozomlar tarafından taşındığını kabul gören kalıtımın kromozom teorisini onaylamamızı sağladı. Morgan bu…

Tamamını görmek için üye ol!